Make your own free website on Tripod.com
Home
Sungai Singapura (2006)
Padi
Melaka, Bandar Bersejarah
Melawat Ke Melaka
Melawat Taman Sungei Buloh
Melawat ke Bandar Melaka
Hari Vesak
Kitar Semula
Tanggungjawab
Tanggungjawabku
Hari Pertahanan Awam 2004
Penyesalan
Pilu
Tanggungjawabku

Enter subhead content here

oleh Hanis & Adawiyah (2004)
 
     Sebagai seorang warganegara Singapura yang bertanggungjawab, kita sepatutnya mematuhi peraturan di mana sahaja tidak kira apa bangsa, budaya atau ugama. Tidak kira kamu seorang cendikiawan atau buta huruf, masing-masing mempunyai tanggungjawab sendiri. Bersopan-santun dan berbudi bahasa adalah tanggungjawab yang penting bagi seorang murid supaya di hormati di mana jua.
 
     Bersikap jujur dan amanah serta saling bantu-mambantu supaya orang akan berkawan dengan kita.

***********************************************************

 

Enter supporting content here