Make your own free website on Tripod.com
Home
Sungai Singapura (2006)
Padi
Melaka, Bandar Bersejarah
Melawat Ke Melaka
Melawat Taman Sungei Buloh
Melawat ke Bandar Melaka
Hari Vesak
Kitar Semula
Tanggungjawab
Tanggungjawabku
Hari Pertahanan Awam 2004
Penyesalan
Pilu
Melawat Taman Sungei Buloh

Enter subhead content here

Melawat ke Taman Simpanan sungei Buloh

Oleh Madarina Safa’ Mahadi

3C (2004)

 

 

 

          Keluarga saya telah melawat Taman Simpanan Sungei

 

Buloh pada minggu yang lalu.

 

          Taman ini dibuka pada 6 Disember 1993. Taman ini juga

 

terletak di kawasan paya dan berlumpur. Di situ kita tiak boleh

 

membuang sampah sebarangan atau merosakkan harta

 

benda.

 

          Kita boleh ke sana dengan menaiki bas atau

 

pengangkutan gerak cepat. Banyak kemudahan yang

 

disediakan seperti denai, teropong, pondok rehat dan pondok

 

pemerhati.

 

          Di sana juga ada banyak jenis-jenis burung. Ada Pucung

 

Kecil, Pucung Kelabu, Pucung Ungu dan Pucung Malam. Kami

 

pulang pada pukul lima petang, Kami berasa penat tetapi

 

gembira.

Enter supporting content here